Máy Tính An Phát
 - Hãng Western, Hitachi, Seagate

- Chuẩn giao tiếp SATA

- Tốc độ 5400-7200 RPM

Sản phẩm cùng loại
Máy Tính An Phát